Dacordo á normativa vixente, poñemos á disposición do alumnado os plans de continxencia e adaptación no caso de posibles abrochos de COVID-19.

> Plan de adaptación (pdf)
> Plan de continxencia (pdf)