A Deputación Provincial da Coruña abre convocatoria de proceso selectivo para elaborar una lista de persoal funcionario interino e/ou laboral temporal para postos de educador/a infantil. Toda a información en:

http://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2017/10/18/2017_0000008817.html