Adaptación nas programacións para a finalización do curso 2019-2020

De acordo ao disposto polo Ministerio de Educación e a Xunta de Galicia, ponse ao dispor do alumnado as programacións adaptadas para a finalización do curso 2019-20.